مدارك لازم جهت ثبت شركت

- كپي صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات كپي از صفحه توضيحات ( همگی برابر  با اصل در محضر اسناد رسمی) مربوط به تمامي مديران ، سهامداران و بازرسان شركت

 

- كپي پشت و روي كارت ملي  تمامي مديران ، سهامداران و بازرسان شركت . ( همگی برابر  با اصل در محضر اسناد رسمی )

- شناسنامه های جدید باید کپی از صفحه دوم نیز گرفته شود .

 

- واريز مبلغ   40000   ريال به حساب شماره   2171329011009   به نام ثبت اسناد و املاك كشور . بانك ملي شعبه دارائي تهران . كد 1204 . دقت شود كه واريز كننده وجه بايستي شخصی باشد که قصد وکالت دادن به وکیل را دارد در غير اينصورت بلااعتبار است .

- تکمیل فرم درخواست اولیه ثبت شرکت ( کلیک کنید )